Η αναγκαιότητα που γεννά η εποχή του διαδικτύου έχει γίνει πλέον απόλυτα κατανοητή εφόσον ένας διαδικτυακός τόπος δεν αρκεί μόνο να υπάρχει, αλλά και να προσελκύει νέους επισκέπτες, να τους εκπαιδεύει και να τους πείθει να αγοράσουν.

Το διαδικτυακό μάρκετινγκ επιτυγχάνεται με τις παρακάτω στρατηγικές και τεχνικές:

Search Engine Optimization – SEΟ Υπηρεσίες: Όλες οι τεχνικές που πραγματοποιούνται στην δομή του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, ώστε να είναι πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης.

Search Engine Marketing / Pay per Click (PPC) Υπηρεσίες: Είναι ένας τρόπος διαφήμισης κατά τον οποίον μια επιχείρηση πληρώνει μόνο όταν ένας δυνητικός πελάτης κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση της. Ένα από τα οφέλη της χρήσης του pay per click είναι η γρήγορη μέτρηση αποτελεσμάτων επιτυχίας.

Social Media Marketing – Social Media Campaigns Υπηρεσίες: Η χρήση των υπηρεσιών των social media αποσκοπεί στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος μεγάλης μάζας χρηστών, στην αύξηση της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας και στην ενδυνάμωση του branding της επιχείρησης. Ισχυρό πλεονέκτημα του Social Media Marketing είναι η αποτελεσματικότητα σε αναλογία με το χαμηλό έως και μηδενικό κόστος.

Affiliate Marketing Υπηρεσίες: Πρόκειται για μια πρακτική που περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στον διαφημιζόμενο και στον affiliate (ή publisher). Συγκεκριμένα, ο affiliate προωθεί επισκέπτες στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου, ενώ πληρώνεται μόνο εφόσον οι επισκέπτες αυτοί πραγματοποιήσουν μία προσυμφωνημένη ενέργεια.

E-mail Marketing Υπηρεσίες: Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί οι πελάτες να εγγραφούν στην υπηρεσία δημοσίευσης newsletter έτσι ώστε να λαμβάνουν συχνές ενημερώσεις. Απώτερος σκοπός είναι να ενισχυθεί η σχέση αφοσίωσης των πελατών και της εκάστοτε επιχείρησης.

 Video Marketing Υπηρεσίες: Αυτός ο τύπος μάρκετινγκ έχει εμπνευστεί από το web 2.0 και ειδικεύεται στη δημιουργία βίντεο που εμπλέκουν τον επισκέπτη σε μια κατάσταση επιθυμίας αγοράς κατόπιν παρακολούθησης ενός video π.χ. στο youtube.

 Συνοπτικά οφέλη του διαδικτυακού μάρκετινγκ:

 -Χαμηλό κόστος

-Υψηλή ταχύτητα

 -Αυτοματοποίηση των ενεργειών και εξοικονόμηση χρόνου

 -Δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού πελατών

 -Ευκολότερη τμηματοποίηση της αγοράς

-Άμεση παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων